Projecten

Binnen Onderpand Vastgoedbeheer zijn alle specialismen die noodzakelijk zijn voor een goed vastgoedbeheer samengebracht. Wij als ketenpartners opereren vanuit één onderneming. Onze klant, de professionele vastgoedbezitter, heeft daarmee één aanspreekpunt. Door de continuïteit in deze samenwerking worden de “Lessons-learned” beter geborgd. Het geen leidt tot een bewezen hogere efficiëntie in de voorbereiding en uitvoering