Groot onderhoud 501 woningen Zutphen en Warnsveld


Projectinformatie

In bouwteam hebben wij gezamenlijk met woonbedrijf ieder1 in 2016 groot onderhoud mogen plegen aan 501 woningen in Warnsveld en Zutphen. Vanuit de uitvraag hebben wij als bouwteam 100% inspecties uitgevoerd waarna we een plan hebben opgesteld. In samenspraak met Frenck Megens en Robert Brinkman van wb1 is gekozen voor het uiteindelijke scenario. Dit behelsde onder meer:
- Asbestsanering
- Renovatieplatte daken incl. verbeteren isolatiewaarde.
- Aanbrengen dubbel glas
- Voegwerkherstel
- Schilderwerk
- Houtrotherstel.
Grootste uitdaging waren de 235 woningen in Warnsveld. Op alle zolders moest een asbestplaat worden gesaneerd. Hier hebben we afgetrapt met een bewonersavond waar gestemd kon worden over kleurkeuze en we duidelijkheid konden geven over de asbestsanering en wat dit voor de bewoners heeft betekent. Met de juiste ingrepen en kleurwijziging is hier de onderhoudscyclus opgerekt naar 8 jaar wat een besparing van 100k in 20 jaar oplevert. Bewonertevredenheid hebben wij zelf geënquêteerd en hier hebben wij gemiddeld een 8,0 gescoord.
Locatie
Zutphen en Warnsveld

Opdrachtgever
Woonbedrijf ieder1

Contactpersoon
Frenck Megens en Robert Brinkman

Aanneemsom
€ 1.400.000

Opleverdatum
November 2016

Werkzaamheden

- TCO verbetering van 100k door oprekken onderhoudscyclus en bewonertevredenheid van 8,0
- Invoering risicopot en 35k terug kunnen geven aan de opdrachtgever
  • Groot onderhoud 501 woningen Zutphen en Warnsveld
  • Groot onderhoud 501 woningen Zutphen en Warnsveld