72 woningen Stepsubsidie Reggewoon


Projectinformatie

Met ons bouwteam hebben wij voor corporatie Reggewoon bij 72 woningen in verschillende complexen in Nijverdal, Wierden e.o. een labelsprong van minimaal 2 stappen mogen realiseren. De uit te voeren werkzaamheden waren bij elke woning / woningtype weer anders, hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van een lijst met eenheidsprijzen voor veel verschillende types werkzaamheden.

Het proces hebben wij in verschillende stappen doorlopen:
- Vanuit een energieadvies op woningniveau is een lijst met mogelijk te nemen maatregelen bepaald.
- Vervolgens hebben wij bij iedere bewoner een warme opname gedaan, alle gegevens vastgelegd middels de app edcontrols en de bewoners voorgelicht.
- In overleg met Reggewoon zijn de uiteindelijke werkzaamheden bepaald.
- De bewonercommunicatie en de dag tot dag planning (lean vastgesteld) is door ons opgepakt.
- In uitvoering heeft 1 vast team alle werkzaamheden opgepakt.
- Bij elke bewoner is individueel opgeleverd met een gemiddeld cijfer van 8,5 tot gevolg. We hebben met het gehele bouwteam afgesloten op het terras van het IJsselhotel in Veessen.

Locatie
Nijverdal, Wierden, e.o.

Opdrachtgever
Reggewoon

Contactpersoon
Roel Wagenmans en Jasper van Zanten

Aanneemsom
483 duizend euro

Opleverdatum
Juni 2018

Werkzaamheden

De uitgevoerde werkzaamheden omvatten onder meer:
- Isoleren van spouw en vloer
- Vervangen CV
- Aanbrengen MV
- Aanbrengen dubbele beglazing
- Isoleren daken van binnenuit
- Asbestsanering dakplaten
  • 72 woningen Stepsubsidie Reggewoon
  • 72 woningen Stepsubsidie Reggewoon