Werkwijze

Door aangehaakt te blijven bij de basisbedrijven van de ketenpartners wordt daar opgedane kennis en kunde ook beschikbaar gesteld binnen Onderpand. Hierdoor kunnen we onze klant breed adviseren en samen tot de beste prijs-kwaliteit verhouding komen. Dit alles om de eindgebruiker maximaal tevreden te stellen en te komen tot duurzaam renderend vastgoed.Onderpand Vastgoed gaat voor langdurige klantrelaties.

https://onderpand.nl/wp-content/uploads/2021/08/logo-kleur.svg

Een ijzersterke samenwerking tussen

Img Side Intro

Onderpand, de bewoner en de opdrachtgever

Fase 0

Portfeuillestrategie

Fase0
 • Strategie op complexnieau inzichtelijk.
 • Selecteren onderhoudspartners door opdrachtgever.
Fase 1

Initiatiefase

Fase1
 • Formeren RGS team.
 • Vaststellen raamovereenkomst (prestatie eisen en prijzenboek).
 • Opstellen stratdocument en planning planvormingsfase.
Fase 2

Planontwikkeling

Fase2
 • Verzamelen projectinformatie en globale beoordeling.
 • Opstellen kwaliteitsuitgangspunten en prestatie-eisen.
 • Voorstel bewoner communicatieplan.
 • Inspectie en inventarisatie
Fase 3

Planoptimalisatie

Fase3
 • Voorstel maatregelen en scenario’s.
 • Uitwerken scenario’s.
 • Vaststellen scenario en prestatie eisen.
Fase 4

Opdracht

Fase4
 • Afsluiten aanneemovereenkomst (voor het project).
 • Werkvoorbereiding en planning.
 • Modelwoning.
Fase 5

Uitvoering

Fase5
 • Uitvoering en periodieke keuringen.
Fase 6

Evaluatie

Fase6
 • Oplevering en prestatiegarantie.
 • Bewonder tevredenheidsonderzoek.
 • Evaluatie van het project.
Fase 7

Beheerfase

Fase7
 • Periodieke prestatiemeting.
 • Jaarlijkse algehele evaluatie en doorkijk volgend jaar.