Missie

Samen meer dan de optelsom in optimaal vastgoedbeheer voor professionele vastgoedbezitters.

Visie

Vanuit een krachtig samenwerking heeft Onderpand alle specialistische kennis in eigen huis. Hiermee realiseren wij voor partners het optimale vastgoedbeheer. Dit resulteert in de gewenste eindgebruikerstevredenheid en duurzaam rendement.

Boodschap

Binnen Onderpand Vastgoedbeheer zijn alle specialismen die noodzakelijk zijn voor een goed vastgoedbeheer samengebracht. Wij als ketenpartners opereren vanuit één onderneming. Onze klant, de professionele vastgoedbezitter, heeft daarmee één aanspreekpunt. Door de continuïteit in deze samenwerking worden de “Lessons-learned” beter geborgd. Hetgeen leidt tot een bewezen hogere efficiëntie in de voorbereiding en uitvoering. Door aangehaakt te blijven bij de basisbedrijven van de ketenpartners wordt daar opgedane kennis en kunde ook beschikbaar gesteld binnen Onderpand. Hierdoor kunnen we onze klant breed adviseren en samen tot de beste prijs-kwaliteit verhouding komen. Dit alles om de eindgebruiker maximaal tevreden te stellen en te komen tot duurzaam renderend vastgoed. Onderpand Vastgoed gaat voor langdurige klantrelaties.